הזהב של המאה ה-21

אין ספק שאספקה בשפע של מים נקיים היא אבן היסוד של הציויליזציה, ומהווה תנאי בסיסי לבריאות ואיכות החיים שלנו. 


אולם, מים מתוקים המתאימים לשתיה וחקלאות מהווים פחות מאחוז בודד ממסת המים העולמית, ומומחים צופים שאחוז זה ילך ויקטן לאור הצמיחה באוכלוסיה והתפשטות המדבריות בשל שינוי האקלים.

לצער הלב, כ-3.5 מיליון איש בעולם מתים כל שנה כתוצאה מאספקה לא תקינה של מים נקיים וצריכה של מים לא ראויים לשתייה, ותחזיות שונות אף מדברות על עתיד עגום של 'מלחמות מים' בהמשך המאה ה-21... 

 

אך החדשות הטובות הן שלמעשה, אין כל סיבה טכנית להמשך הבעיה הזאת! המים הם משאב שנמצא בשפע על הפלנטה, והוא מתמחזר לחלוטין. כבר יש בידינו טכנולוגיות מתקדמות להתפלת מים, מיחזור ואף הפקת מים ישירות מהאוויר, מצבור המים השני בגודלו על הפלנטה.


אנו מציגים בפניכם את הטכנולוגיות החדשות שכבר בדרכן לפתור את בעיית המים המקומית והעולמית