למה חלוצה?

דוד בן גוריון הגדיר בשעתו את חשיבותו הקיומית של הנגב למדינת ישראל: "בנגב ייבחן העם ומדינתו, כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת, נוכל למשימה הגדלה של הפרחת השממה והיישוב. מאמץ זה יקבע את מעמדה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי".

העיר החכמה "חלוצה" תיבנה על פני שטח של 300,000 דונם באזור "חולות חלוצה". שטח זה ממוקם דרומית לרצועת עזה ומזרחית לגבול ישראל-מצרים. אזור זה ממוקם בגובה פני הים מה שמקנה לו מאפיינים גיאוגרפיים של אזור השפלה, הנוחים מבחינה התיישבותית.

חולות חלוצה הוכרזו בעבר כשמורת טבע על מנת למנוע פגיעה בשטחי בעלי החיים והצמחים המוגנים הגדלים באזור, מפני בניה ושימוש זר, אולם בפועל משמשים חולות חלוצה כשטח אש של צה"ל.

מים – במי הקרקע של חולות חלוצה ממוקם מאגר מי תהום מלוחים המכיל כמות מים כפולה מזו שבכנרת! שימוש בטכנולוגית התפלה ומיחזור מים המתאימים לאזור ימלאו את כל צרכי המים של תושבי העיר והחקלאות המקומית ויהפכו את חלוצה לנווה מדבר ירוק משופע בצמחייה עשירה.