עמותת "Pioneers of Peace"

היוזמה להקמת עמותת "חלוצי השלום" נולדה ב-2008 כדי להתניע חזון של הקמת עיר טכנולוגית ואקולוגית בנגב, לקידום השלום ורווחת האזור.
השנה הושלם תהליך ההרשמה שלנו כעמותה כחוק במדינת ישראל, לפי חוק העמותות, התש"ם 1980.

 

עמותת "חלוצי השלום" (Pioneers of Peace) הוא ארגון ללא מטרות רווח אשר מטרותיו העיקריות הן (ציטוט): "הקמת עיר חכמה בנגב לחברה חדשה המבוססת על דאגה אנושית וסביבתית, תוך שילוב הטוב ביותר בתחום המדע והטכנולוגיה. תיקון פערים כלכליים וחברתיים תוך כינון עקרונות של אינטרסים משותפים, אחריות, שקיפות וישות בטחונית קיבוצית אחת. יישום מדיניות בה האדם עומד במרכז."