תחבורה חכמה

בראשית המאה ה-21 אנו מוצאים עצמנו עם מערכת תחבורה שהורישו לנו אנשי המאה הקודמת- המבוססת ברובה על המכונית הפרטית ועל שריפת דלק מאובנים כמקור אנרגיה. 

מודל זה מנציח מבנה עירוני מיושן שבו הערים בנויות סביב הרכב הפרטי, עם כל חוסר היעילות שבדבר, וכלי הרכב שלנו אחראיים על כ-20% מפליטת הפחמן הדו-חמצני לאטמוספירה. 

העליה ברמת החיים והעיור המואץ מחייבים אותנו לחשוב מחדש של מערך התחבורה שלנו.

תחבורה ציבורית יעילה, המעבר לאנרגיות ירוקות וישום מודלים של "שימוש משותף" בכלי רכב פרטיים, כולם מחוייבי המציאות בעידן שבו ניהול משאבים חכם מקבל חשיבות עליונה. אך לא פחות מכך, דרוש לנו תכנון ערים חכם הידידותי להולכי רגל ואופניים וכולל נגישות מקומית לצורכי החיים. 

אנו מביאים בפניכם את הטכנולוגיות והגישות שיחוללו מהפכה במערכת התחבורה שלנו בעשורים הקרובים.